സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയില്‍ 10 പുതുമുഖങ്ങള്‍

സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയില്‍ 10 പുതുമുഖങ്ങള്‍

തൃശൂര്‍: പത്ത് പുതുമുഖങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയും ഒമ്പതുപേരെ ഒഴിവാക്കിയും പുതിയ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി. ആകെ 87 അംഗങ്ങളാണ് പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത്.

വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.ഗഗാറിനും മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ.എന്‍ മോഹന്‍ദാസും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയില്‍ എത്തുന്ന പുതുമുഖങ്ങളാണ്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച പാനല്‍ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. 9 പേരെ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

Facebook Comments